Termeni și Condiţii de utilizare a serviciilor ECOFINANCE IFN S.A.

Septembrie 2022

Stimate client,

În desfășurarea activităţii sale, ECOFINANCE IFN S.A. (denumită în cele ce urmează “CreditPrime”), cu sediul social în Str. Av. Popișteanu, nr.54A, Clădirea 1, Etaj 2, Unitatea 2, Sector 1, București, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/5634/21.04.2017, C.I.F. 37423620, Nr. de înregistrare în Registrul General BNR RG-PJR-41-110328/11.10.2017, Nr. de înregistrare în Registrul Special BNR RS-PJR-41-110087/16.02.2018, capital social 940 000 lei utilizează prezentul website. De asemenea, acesta are obligaţia legală de a prelucra datele cu caracter personal ale clienţilor săi în scopul achiziţionării unui produs de creditare. În acest scop, vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii și Condiţiile de utilizare a website-ului nostru, dar și Politica de confidentialitate pe care o gasiti aici în baza careia vă vom prelucra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către CreditPrime în vederea achiziţionării unui produs de creditare. Consimţământul dumneavoastră vizează separat fiecare dintre secţiunile la care linkul face referire și poate fi dat selectiv, în funcţie de opţiunea dumneavoastră. Cu toate acestea vă rugăm să aveţi în vedere faptul că lipsa consimţământului dumneavoastră pentru unele aspecte obligatorii în cursul procesului de acordare a unui produs de creditare CreditPrime, poate conduce la imposibilitatea continuării procesului de creditare, și astfel, de acordare a creditului solicitat.

Termeni si Condiţii de utilizare a website-ului

Acesti Termeni și Condiții reglementează raporturile dintre dumneavoastră și toate persoanele pe care le reprezentați (în sensul acestor Termeni și Condiții, termenul de „persoană” include persoanele fizice și orice tip de persoana juridică) și CreditPrime cu privire la accesul și utilizarea site-ului web CreditPrime și a întregului conținut, informații, produse și servicii disponibile pe sau prin intermediul site-ului web, accesibil la adresa www.creditprime.ro („Site-ul”).

De fiecare dată când utilizați Site-ul web, vă exprimați acceptul și acordul, precum și acceptarea și acordul din partea oricărei persoane pe care o reprezentați, fără limitare sau calificare, de a fi legată de acești Termeni și Condiții și declarați și garantați că aveți capacitatea legală de a accepta acești Termeni și Condiții în numele dumneavoastră și al oricărei persoane pe care o reprezentați. Dacă nu sunteți de acord cu fiecare prevedere a acestor Termeni și Condiții sau nu sunteți autorizat să acceptați acești Termeni și Condiții în numele persoanei pe care o reprezentați, nu puteți accesa sau utiliza Site-ul web.

Site-ul web poate fi accesat și utilizat numai de persoane fizice care pot încheia contracte în nume propriu și în numele persoanelor pe care le reprezintă și care au acceptat acești Termeni și Condiții. Site-ul web nu poate fi utilizat de către aceste persoane dacă în cazul lor permisiunea de a utiliza Site-ul web a fost revocată sau reziliată anterior de CreditPrime.

Aceşti Termeni și Condiții suplimentează și completează orice alte acorduri scrise pe care le puteți avea cu CreditPrime cu privire la relațiile dumneavoastră cu CreditPrime în general. Dacă există vreo inconsecvență sau conflict între prevederile acestor Termeni și Condiții și prevederile oricăror alte acorduri pe care dumneavoastră sau orice persoană pe care o reprezentați le aveți cu CreditPrime, aceste prevederi vor guverna accesul și utilizarea Site-ului web, iar celelalte acorduri vor guverna orice alte aspecte.

Termenii de utilizare sunt aplicabili din momentul în care Utilizatorul accesează pentru prima dată acest website, aplicabile inclusiv pentru tot procesul de analiză de credit, încheierea contractului de credit, desfășurarea contractului de credit, încetarea acestuia și inclusiv după acest moment în anumite aspecte reglementate de prezentul document. Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală, sunt deţinute şi/sau administrate de către CreditPrime.

Credit Prime poate, la discreția sa, să modifice sau să completeze aceşti Termeni şi Condiții, periodic, în ceea ce privește utilizarea viitoare a Site-ului, fără nicio notificare prealabilă sau răspundere față de dumneavoastră sau orice altă persoană, prin publicarea Termenilor şi Condițiilor revizuite pe Site-ul web. Utilizarea Site-ului web după ce Termenii şi Condițiile au fost revizuite, reprezintă acceptarea și acordul dvs., precum și acceptarea și acordul tuturor persoanelor juridice pe care le reprezentați, fără limitare sau calificare, de a fi obligate de Termenii şi Condițiile revizuite, declarând și garantând că ați avut capacitatea legală de a accepta Termenii şi Condițiile revizuite în numele dumneavoastră și al tuturor persoanelor pe care le reprezentați. Dacă nu sunteți de acord cu fiecare prevedere a Termenilor şi Condițiilor revizuite sau nu sunteți autorizat să acceptați și să acceptați Termenii şi Condițiile revizuite, nu puteți continua să utilizați web Site-ul web. Nu puteți modifica sau completa în niciun fel aceşti Termeni şi Condiții.

Site-ul web vă este pus la dispoziție numai pentru utilizarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile legale. Puteți utiliza Site-ul web numai în modul descris în mod expres în aceşti Termeni şi Condiții și sub rezerva tuturor legilor aplicabile. Utilizarea Site-ului web în orice alt scop sau în orice alt mod este strict interzisă.

Astfel, pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz personal, în scop informativ. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestui drept, sunt și rămân în proprietatea CreditPrime.

Nu vă este permis să stabiliţi, direct sau indirect, link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, în scris și prealabil al CreditPrime. Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva CreditPrime, utilizatorii/clienţii încalcă Termenii de utilizare enunţaţi mai sus.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Link-urile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt administrate de către CreditPrime. Din acest motiv, CreditPrime nu poate fi ţinută responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri.

Eventualele link-uri externe afişate pe acest site web au scopul de a veni în sprijinul utilizatorilor (client sau potenţial client) și nu au scop publicitar. Astfel, introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei CreditPrime faţă de acestea, şi cu atât mai puţin CreditPrime nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri. Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către utilizatori.

Mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afişate pe acest site web reprezintă mărci înregistrate sau nu, ale CreditPrime și ale altor companii/grupuri din care CreditPrime face parte sau este afiliată.

Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor incluse în materialele prezentate în prezentul website, fără acordul prealabil sau aprobarea expresă în scris a CreditPrime sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori. Nici un material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit şi nu poate fi considerat o recomandare în acest sens, clientul fiind acela care este responsabil de evaluarea utilitatii reale a produsului de creditare ales, precum si a compatibilitaţii acestuia cu nevoile reale ale acestuia și a capacitaţii de rambursare a Creditului.

În măsura în care cadrul legislativ din România o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web.

CreditPrime deţine drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conţinutul site-ului www.creditprime.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislaţia drepturilor de autor în vigoare.

Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conţinutului și graficii site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conţinutul și forma site-ului www.creditprime.ro, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web. În cazul nerespectării termenilor şi condiţiilor prezentate pe site de către utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii CreditPrime pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.

CreditPrime colectează, utilizează și dezvăluie informații personale în conformitate cu Politica sa de confidențialitate, care este disponibilă pe site-ul web și care poate fi modificată periodic de CreditPrime, la discreția sa, fără nicio notificare sau răspundere față de dvs. sau oricare altă persoană, prin amendarea Politicii de confidențialitate accesibile prin intermediul Site-ului web. Acceptând acești Termeni și Condiții, vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate conform Politicii de confidențialitate în scopul executării unui acord privind utilizarea site-ului web.

Parole

În cazul în care pentru accesarea anumitor conturi personale ale dumneavoastră în contextul prezentului website vi se va comunica o parolă, vă rugăm să trataţi această parolă cu maximă precautie și confidenţialitate și să nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

Transferul împrumutului

Dacă decideți să solicitați un împrumut de la CreditPrime, înțelegeți și recunoașteți că împrumutul dvs. ca obligație față de CreditPrime poate fi transferat către terți. CreditPrime își rezervă dreptul de a constitui o ipoteca mobiliara asupra oricaror împrumuturi existente sau viitoare ca parte a strategiei sale de afaceri și a planului de continuitate. CreditPrime vă va notifica întotdeauna ca împrumutat dacă ipoteca este executata și datele dvs. sunt transferate către o terță parte, în conformitate cu angajamentul nostru de prelucrare legală a datelor dvs. personale, așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.

Beneficiarul real al Creditului. Persoane expuse public

În cazul în care vă decideți să solicitați/să contractați un împrumut din partea CreditPrime, având în vedere dispozițiile Legii nr. 129/2019 și ale Regulamentului Băncii Națională a României nr. 2/2019, înțelegeți să declarați pe proprie răspundere faptul că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le solicitați către Credit Prime, cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către CreditPrime orice modificare apărută cu privire la cele declarate.

În calitate de solicitant/împrumutat, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți faptul că acordarea împrumutului de către CreditPrime este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute prin împrumutul acordat de CreditPrime.

De asemenea, în calitate de solicitant/împrumutat, declarați pe proprie răspundere și confirmați prin agrearea prezentului document faptul că nu sunteți o persoană expusă public in sensul art.3 din Legea nr.129/201 (ex.: șef de stat, șefi de guvern, parlamentar, comisar european, membru al guvernului, consilier prezidențial, consilier de stat, secretar de stat, membru al Curții Constituționale, membru al Înaltei Curți de Casație și Justiție, membru al Curții de Conturi, membru al consiliilor de administrație ale Băncii Naționale a României, ambasador, însărcinat cu afaceri, ofițer de rang înalt din cadrul forțelor armate, conducător al instituțiilor și autorităților publice, membru al consiliilor de administrație și al consiliilor de supraveghere sau persoană care deține funcții de conducere în regiile autonome, în societățile comerciale cu capital majoritar de stat și în companiile naționale, directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri ai organelor de conducere ale unei organizații internaționale), un membru de familie al unei asemenea persoane (soț, soție, copil și soț/soție a acestuia, părinte) sau o persoană cunoscută public ca asociată cu o astfel de persoană. În calitate de împrumutat/solicitant vă obligați să comunicați de îndată către CreditPrime orice modificare apărută cu privire la cele declarate de dumneavoastră mai sus.

În calitate de împrumutat/solicitant, confirmați prin agrearea prezentului document faptul că înțelegeți că acordarea împrumutului de către CreditPrime este condiționată de calitatea dumneavoastră de a nu fi o persoană expusă politic, rudă cu această sau asociată public cu o astfel de persoană.

Acord privind debitarea cardului bancar

Împrumutatul/Solicitantul este de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea automată de către CreditPrime a cardului său bancar*. Împrumutatul/Solicitantul este de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizeze datele cardului său către procesatorul de plăţi partener al CreditPrime, și ca informaţiile cu privire la cardul său să fie verificate și validate de către CreditPrime, autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacţie simbolică, în valoare de 0.1 lei, ce urmează a se returna, fără a presupune costuri pentru Împrumutat.

Împrumutatul/Solicitantul autorizează expres și irevocabil CreditPrime să debiteze cardul său cu sumele datorate de către acesta la scadenţă (valoarea totală plătibilă), și ulterior prin debitări repetate până la stingerea debitului datorat, precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și costurile percepute de terţi datorate potrivit dispoziţiilor contractuale, după caz.

*aplicabil doar pentru clienții care au optat pentru primirea banilor pe cardul bancar.

Verificarea identității dumneavoastră în cadrul procesului de creditare

În cadrul procesului de solicitare de credit demarat în cadrul platformei www.creditprime.ro, vi se va solicita să faceți o poză a actului dumneavoastră de identitate(față și verso) și de asemenea, o poză de-a dumneavoastră.

După ce veți fotografia actul de identitate, veți fi invitat să îl încărcați într-un formular prezentat pe ecran, astfel încât acesta să ajungă în posesia CreditPrime.

Separat, veți fi invitat să vă fotografiați prin intermediul aplicației online, fixând cu atenție cât mai clar, doar fața dumneavoastră în câmpul dedicat fotografiei.

Pe baza acordului dumnevoastră, fotografia actului de identitate va fi comparată cu fotografia chipului dumneavoastră, prin intermediul unei aplicații furnizate de un contractor extern ( Onfido ). În situația în care nu veți fi de acord cu această procedură (detaliată în Politica de Confidențialitate disponibilă https://creditprime.ro/privacy-policy/), procesul de creditare va lua sfârșit.

Totodată, copia actului dumneavoastră de identitate va fi verificată din perspectiva riscului contrafacerii, prin intermediul aceluiași contractor extern al CreditPrime ( Onfido).

În cazul în care rezultatele verificărilor mai sus menționate relevă riscuri din perspectiva autenticității documentului de identitate prezentat, procesul de creditare nu va mai putea continua. De aceea, este foarte important ca fotografiile realizate și datele furnizate să fie clare și corecte.

După ce identitatea dumneavoastră este validată astfel, CreditPrime va realiza verificări suplimentare necesare din perspectiva cunoașterii clientelei, așa cum sunt acestea stabilite de legislația în domeniu aplicabile (ex.: Legea 129/2019 și Regulamentul BNR nr.2/2019).

Computere folosite în comun sau publice

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un alt calculator/tableta/telefon mobil decât cel/cea personal/personală, este în responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile deschise pe acest website sau, după caz, conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat.

Notificări

Orice notificare sau comunicare, cerere sau pretenţie va fi transmisă prin e-mail/SMS/mesaj Whatsapp, atât clientul/utilizatorul, cât și CreditPrime declarând că acceptă această modalitate de comunicare prin e-mail / SMS/mesaj Whatsapp între ele. Cu toate acestea în măsura în care clientul/utilizatorul nu are acces la niciuna dintre aceste posibilităţi în mod justificat, acesta poate adresa solicitarea sa în scris la adresa: Str. Av. Popișteanu, nr.54A, Clădirea 1, Etaj 2, Unitatea 2, Sector 1, București

Utilizatorul/ Clientul își exprimă acordul expres ca orice document, notificare, scrisoare sau orice altă informare/informaţie care îi este transmisă de către CreditPrime în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea oricărei relaţii contractuale (“Comunicări”), să se transmită şi în mod electronic prin intermediul unui mesaj e-mail/ SMS/mesaj Whatsapp la adresa de e-mail / numărul de telefon indicate de către Utilizator/ Client/ CreditPrime în cadrul aplicaţiei credit online sau pe www.creditprime.ro în secţiunea Contact, având efectele juridice ale unui act semnat de către Părţile contractuale.

De asemenea, CreditPrime va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii Contract și pe pagina website www.creditprime.ro și în contul Utilizatorului/Clientului generat la această adresă, notificând electronic Utilizatorul/Clientul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. CreditPrime nu este obligat să pună la dispoziţia Utilizatorului/Clientului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Utilizatorului/Clientului solicită în mod expres acest lucru. Orice modificare a adresei de email sau de comunicare, a numărului de telefon, sau a datelor de contact care nu a fost notificată CreditPrime nu îi va fi opozabilă, CreditPrime fiind astfel exonerat de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial cunoscute sau luând în considerare datele puse la dispoziţie de către Împrumutat.

Acordul exprimat pentru inițierea/continuarea/finalizarea telefonică a procesului de creditare

În măsura în care optați pentru deschiderea unui cont personal pe platforma CreditPrime, și în condițiile exprimate separat prin Politica de Confidențialitate și acordul de marketing (acolo unde este aplicabil), CreditPrime va avea posibilitatea de a vă contacta pentru continuarea / finalizarea la telefon a procesului de creditare, cu respectarea dispozițiilor aplicabile în materie. De asemenea, pe durata existenței contului dvs. deschis pe platforma web CreditPrime, și în măsura în care v-ați exprimat acordul separat de marketing, vă vom contacta cu scopul de a iniția un proces de creditare la telefon, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în materie.

În cursul proceselor de creditare desfășurate prin telefon, se va utiliza metoda de comunicare a emailului. Din acest motiv vă rugăm să vă asigurați că adresa de email comunicată este una valabilă, reală, că vă aparține exclusiv, și că aveți acces la aceasta și o verificați des.

Din cauza politicii Google, în cazul în care dețineți o adresa de email de tipul gmail.com, ar putea exista riscul ca o altă persoană să aibă o adresă de e-mail similară cu a dumneavoastră ([email protected] si [email protected] ) și toate comunicările transmise de Ecofinance către adresa corect declarată de dumneavoastră, să fie primite, în mod eronat, de o altă persoană. Din păcate, este în afara controlului nostru să reducem astfel de riscuri. Dacă doriți să rămâneți în siguranță maximă, vă rugăm să înlocuiți adresa dvs. Gmail cu o nouă adresa înregistrată la alți furnizori de servicii de e-mail și apoi să o verificați în sistemul nostru.

Închiderea contului personal pe platforma CreditPrime

Contul personal deschis de dumneavoastră pe platforma web CreditPrime este foarte important în administrarea / derularea rapidă, în siguranță și transparență a cererilor dumneavoastră de credit / a contractului dumneavoastră de credit. Documente și informații / comunicări importante sunt transmise de CreditPrime prin intermediul acestui cont.

Prin urmare, prin acordul exprimat în privința prezentului document, declarați pe proprie răspundere că toate datele și informațiile furnizate prin intermediul contului dumneavoastră personal deschis pe platforma CreditPrime sunt reale și revizuite la zi. Pentru mai multe detalii cu privire la regimul juridic aplicabil datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.

Contul dumneavoastră personal deschis pe CreditPrime se va menține în mod obligatoriu pe toata durata derulării contractului dumneavoastră de credit, dacă aveți în derulare un contract de credit cu CreditPrime, cât și în situația în care înregistrați datorii restante față de CreditPrime, pentru a menține contactul cu privire la administrarea datoriei dumneavoastră față de creditorul CreditPrime. CreditPrime are posibilitatea închiderii automate a contului dumneavoastră personal doar în situația în care CreditPrime decide cesionarea creanței dumneavoastră către un terț, în condițiile legilor aplicabile în materie și cu notificarea dumneavoastră prealabilă în scris. Documentele contractuale și notificările / comunicările transmise prin intermediul contului dvs. personal vor fi disponibile doar pe bază de cerere scrisă transmisă la [email protected] sau la o adresa alternativă ce vi se va comunica în prealabil.

Acordul exprimat pentru acești Termeni și Condiții

Acordul exprimat în privința prezentului document Termeni și condiții prin bifarea căsuței în care vi se solicită explicit exprimarea acestui acord, va fi considerat aplicabil iar documentul Termeni și Condiții va fi pe deplin aplicabil și oricăror cereri de credit și contracte de credit viitoare încheiate cu ECOFINANCE IFN S.A.. În măsura în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să ne transmiteți un email în această privința la adresa [email protected] sau [email protected]

Lege aplicabilă. Revizuirea Termenilor si Condiţiilor

Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile române şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română. Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât să nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

CreditPrime poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea utilizatorilor de a avea o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare.

Aplică acum și primești banii în cel mai scurt timp posibil

Aprobăm cererea în maxim 2 minute.

E frumos să sharuiești cu prietenii