Politica de Confidentialitate

Versiune actualizata Iunie 2021

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare “Regulamentul”), ECOFINANCE IFN S.A. (denumita in continuare “CreditPrime”), societate comerciala romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5634/21.04.2017, CUI 37423620, cu sediul social in Romania, municipiul Bucuresti, sector 1, strada av. Popisteanu, nr. 54A, Cladirea 1, Unitatea 2, Etaj 2, inregistrata in Registrul General al IFN cu nr. RG-PJR-41-110328/11.10.2017, inregistrata in Registrul special al Bancii Nationale a Romaniei cu nr. RS-PJR-41-110087/16.02.2018 , telefon +40316400611, E-mail: [email protected], are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Ce date cu caracter personal prelucr__a__m?

In scopul desfasurarii activitatii de creditare, CreditPrime va prelucra si stoca, pe toata durata raporturilor contractuale, cat si dupa incetarea acestor raporturi, pentru o perioada de 5 ani sau, in cazul unor obligatii legale in acest sens pe o durata mai lunga in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prenume, nume, numele anterior, fotografia dumneavoastra si a actului dumneavoastra de identitate,  adresa de domiciliu si de resedinta, data, locul si tara nasterii, codul numeric personal, cetatenia, profesia, locul de munca, situatia familiala, economica si financiara, alte date de contact (adrese, numere de telefon, adrese electronice si numarul de telefon mobil), date privind angajamentele financiare si sursele dumneavoastra de venit, date necesare pentru stabilirea credibilitatii dumneavoastra, a posibilitatii de achitare a creditelor, a capacitatii de plata, a comportamentului de plata, a proprietatilor pe care le aveti, precum si situatia litigiilor in care sunteti implicat, informatii privind indeplinirea sau neindeplinirea angajamentelor fata de CreditPrime, informatii referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate catre CreditPrime, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate de catre utilizatori/client, dar si din surse externe, fie acestea publice sau de la persoane de contact comunicate (angajator, sot/sotie, persoana de contact etc).

CreditPrime ar putea utiliza pe durata si in scopurile stipulate in prezenta Politica de confidentialitate, datele dumneavoastra personale furnizate in retele de socializare (Facebook, Google+, etc.), cum ar fi, nume, adresa de e-mail, gen, data nasterii, orasul, poza de profil, ID-ul, lista de de prieteni. Aceste date vor fi folosite cu maxima precautie si respect, in mod rezonabil si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si statuate in prezentul document. 

In mod automat site-ul www.creditprime.ro stocheaza informatii de tip cookie. Pentru mai multe informatii va rugam consultati Politica noastra de cookie..

Aceste date vor fi in mod colectiv denumite in continuare “date personale”.

Cum colectam datele dumneavoastra personale?

Colectam datele dumneavoastra personale prin oricare dintre modalitatile prin care dumneavoastra ni le aduceti la cunostinta, fie prin completarea unui formular, vizitarea website-ul nostru si crearea unui profil dedicat sau platformelor noastre media, transmiterea de documente si informatii, prin transmiterea de reclamatii, sugestii sau comentarii, inclusiv pe platformele noastre media sau la telefon. Colectam datele dumneavoastra personale si prin intermediul tertilor (ex. Biroul de Credit, persoanele de contact, angajatori, portaluri juridice, portal ANAF, platforma de verificare a identitatii Onfido sau alte surse publice de informatii etc), dar si direct de pe platformele media, prin intermediul profilelor publice pe care le-ati deschis. Prin acceptarea expresa a prezentei Politici de confidentialitate, va exprimati acordul pentru ca CreditPrime sa colecteze si sa prelucreze datele dumneavoastra prin toate canalele mai sus mentionate.

Datorita specificului realizarii activitatii noastre la distanta, utilizam in mod activ apelurile vocale pentru a putea oferi servicii de calitate, pentru a asigura securitatea serviciilor noastre si pentru a oferi asistenta imediata clientilor nostri.

Apelurile vocale pot fi inregistrate in urmatoarele scopuri:

 • procedura de verificare: identificarea suplimentara a persoanei tale (a solicitantului), etapa obligatorie care face parte din procesul semnarii contractului online si prevenirea fraudelor sau a furturilor de identitate;
 • instruirea personalului si asigurarea calitatii (interesul nostru legitim);
 • protejarea si exercitarea drepturilor protejate de lege - ale noastre si / sau ale tertilor, inclusiv colectarea datoriilor, prevenirea / detectarea actiunilor ilegale si soluționarea litigiilor (interes legitim).

Principalele criterii pentru determinarea perioadei de pastrare a inregistrarilor de apeluri se bazeaza pe obligatiile contractuale care expira nu mai devreme de data la care partile contractului de imprumut online si-au îndeplinit pe deplin obligatiile ce le revin in temeiul acordului mentionat, cat si pe obligatiile legale pe care le avem in conformitate cu legislatia in vigoare in legatura cu datele dumneavoastra personale (ex. contabilitate, prevenirea spalarii banilor). In orice caz, perioada maxima de pastrare nu trebuie sa depaseasca 10 ani. In cazul in care nu ati furnizat datele necesare sau am detectat o frauda / furt de identitate in cadrul procesului de subscriere, vom fi nevoiti sa respingem cererea dvs.

In oricare dintre modalitati sunt colectate datele dumneavoastra personale, CreditPrime va asigura ca acestea vor fi prelucrate si utilizate urmand cu strictete si asigurand respectarea, inclusiv la nivelul companiei prin politici si proceduri interne, a urmatoarelor principii:

 • datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata; 
 • datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 
 • datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate; 
 • datele sunt exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate;
 • datele sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;
 • datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal.

Obiectivele Prelucr__a__rii

Scopul principal al prelucrarii datelor personale de catre CreditPrime este incheierea si derularea Contractului de Credit, inclusiv rapoarte de credit, cat si pentru verificarea si validarea identitatii dumneavoastra(in scopul cunoasterii clientelei) pentru validarea cererii dvs. de servicii, pentru prevenirea fraudei, sesiunea, inclusiv fața și vocea dvs., vor fi înregistrate în baza art.  6 (1) lit. f) din GDPR, gestionarea relatiilor cu clientii, evaluarea bonitatii, credibilitatii si comportamentul de plata a clientului, procesarii platilor dumneavoastra, prevenirea spalarii banilor (inclusiv prin interogarea bazelor de date oficiale pentru confirmarea/infirmarea statutului dumneavoastra de persoana expusa public din perspectiva Legii nr.129/2019) precum si pentru elaborarea rapoartelor interne in aceasta arie, pentru respectarea obligatiilor legale, pentru prevenirea spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului (interes public esential al CreditPrime) in scopuri statistice, cat si pentru consolidarea activitatii CreditPrime cu cea a Grupului, in scopul asigurarii colectarii/recuperarii/cesiunii creantelor/vanzarii afacerii, in scopul oferirii de servicii financiare si de servicii de intermediere in asigurari, dupa caz. De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi utilizate de catre CreditPrime in scopul unei mai rapide analize de credit si acordarii unei mai rapide decizii in privinta cererii dumneavoastra de credit si incheierea unui contract de credit subsecvent unui prim contract de credit cu ECOFINANCE IFN S.A. pentru un produs de creditare identic sau similar. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca sunteti indreptatit sa va opuneti procesarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, la orice moment, in baza drepturilor acordate de Regulament si expres mentionate mai jos la sectiunea Drepturile Utilizatorului/Clientului. Totusi va rugam sa tineti cont de faptul ca cererea dumneavoastra trebuie sa aiba la baza un interes legitim demonstrat care sa va justifice cererea. In cazul in care, in urma analizarii cererii dumneavoastra, CreditPrime va considera ca interesul sau legitim de prelucrare a datelor cu caracter personal, in functie de obiectivul prelucrarii, este incalcat in mod nerezonabil si disproportionat, incalcand obligatia de confidentialitatea a altora, ingreunand derularea contractului de credit pe care l-am incheiat cu dumneavoastra, sau solicitarile fiind vadit nerezonabile sau repetitive sau necesitand eforturi disproportionate, CreditPrime va putea refuza cererea dumneavoastra.

De asemenea, procesam si informatii cu privire la datele dumneavoastra de contact in scopul de a ne proteja in cazul unor actiuni legale (interes legitim), spre exemplu, in cazurile de depasire a termenelor de plata, in scopul inlesnirii actiunilor de colectare a creantelor datorate. Majoritatea clientilor nostri depasesc termenul de plata a ratelor (scadenta). De aceea, unul dintre cele mai eficiente moduri de colectare a creantelor este apelul telefonic, care de asemenea, este de natura a proteja clientii de eventuale cazuri in care neplata pe termen lung poate conduce la penalitati si acumulari foarte mari de dobanzi. De aceea, in baza interesului nostru legitim va solicitam sa ne furnizati si numarul dumneavoastra de telefon in retea fixa sau numerele de telefon a unor terte parti, numere care sunt folosite exclusiv in scopul stabilirii unui contact rapid cu dumneavoastra si solutionarea problemelor ce au stricta legatura cu creantele dumneavoastra fata de CreditPrime si neplatite la scadenta.

Terte persoane – Destinatarii Datelor Personale

Atunci cand transferam datele, ne angajam sa ne asiguram ca destinatarul de date respecta aceleasi masuri de securitate pentru stocarea si prelucrarea datelor personale, pe care le urmam si noi. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de confidentialitate, Utilizatorul/clientul isi exprima consimtamantul explicit si fara echivoc pentru prelucrarea datelor sale personale de catre CreditPrime, in scopurile mentionate mai jos, si transferul acestora catre terte parti, cum ar fi Biroul de Credit, Expert Credit Bureau, alte asemenea sisteme de evidenta care centralizeaza informatii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere si control, procesatori de plati (doar in situatia in care utilizati un card bancar pentru incasarea sau rambursarea creditului), si oricare dintre companiile din acelasi grup cu CreditPrime, din Romania, din Uniunea Europeana sau din afara acesteia (cum este ECOFINANCE IFN S.A. sucursala Chisinau cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova) cu respectarea cerintelor legale privind transferul datelor cu caracter personal in afara spatiului Uniunii Europene, acolo unde este cazul. 

Avand in vedere faptul ca sucursala noastra, prin care ne asiguram ca va putem asista (“relatii cu clientii”) si ca va putem reaminti de platile restante (“colectare de plati”), parte a grupului ECOFINANCE isi are sediul in Republica Moldova, vom transmite datele dumneavoastra personale necesare desfasurarii activitatilor mai sus mentionate catre aceasta. Desi Uniunea Europeana nu are inca incheiat cu Republica Moldova un acord de protectie adecvata a datelor personale, dorim sa va asiguram ca vom lua toate masurile contractuale si organizatorice rezonabile inclusiv notificarea autoritatilor de protectie a datelor, pentru ca partenerii nostri sa asigure acelasi nivel de protectie a datelor dumneavoastra ca cel asigurat in prezent de CreditPrime.  

Destinatarii datelor personale sunt de asemenea si contractorii/colaboratorii acestor entitati mai sus mentionate (ex. avocatii, consultantii, contabilii, auditorii, partenerii contractuali, furnizori de servicii si bunuri, agentiile de colectare a debitelor/recuperare creante, societatile de asigurare si reasigurare, angajatori), pentru furnizarea unor servicii externalizate de catre acestea din urma sau entitatilor care centralizeaza informatii privitoare la istoricul de credit ori au rol de supraveghere si control pentru oricare dintre entitatile mentionate.

Destinatarii sunt, si alte societati ce colaboreaza reciproc in cadrul sistemului Biroului de Credit S.A., baze de date pe care CreditPrime le foloseste, potrivit legii sau conventiilor dintre aceste societati, despre a caror utilizare veti fi dinainte informati.

Destinatarii pot fi de asemenea (i) alte societati ce ofera servicii complementare produselor si serviciilor CreditPrime, alti colaboratori ai CreditPrime si ai entitatilor din Grup, precum si (ii) alte societati din Grup in privinta carora v-ati exprimat acordul sau ati inaintat o solicitare CreditPrime. 

Terte persoane – imputernicitii

CreditPrime, in indeplinirea obligatiilor si angajamentelor ce ii revin din contractele incheiate cu clientii sai, si pentru a asigura prelucrarea eficienta si profesionista a datelor personale, utilizeaza terte persoane, imputerniciti, cu care a incheiat un contract corespunzator. Acesti imputerniciti sunt obligati sa respecte cerintele CreditPrime pentru siguranta prelucrarii si sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor personale.

In cazul in care datele dvs. cu caracter personal vor fi transferate din UE / SEE catre destinatarii de date din tari terte care nu asigura un nivel adecvat de protectie a datelor, stabilit de Comisia Europeană, transferul se va face pe baza Clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeana sau in baza unor altor garantii privind protectia datelor in conformitate cu Legile privind confidentialitatea.   Pentru detalii suplimentare, consultati Comisia Europeana: Reguli de conformitate a protecției datelor cu caracter personal in tarile din afara UE (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ).

Datele dvs. vor fi transferate in India la procesorul de date care asigura interventia umana a validarii identitătii dvs., respectiv subcontractantul Onfido Limited: filiala WNS Global Services, entitate indiana. Onfido a incheiat cu WNS Global Services clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana.

Marketing

In scopul desfasurarii activitatilor de reclama, marketing si publicitate, CreditPrime poate prelucra si stoca, pe toata durata de stocare a datelor conform prezentei Politici de confidentialitate, datele personale, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a va contacta cu scopul de a-si promova propriile servicii si produse.

In scopurile mentionate mai sus, CreditPrime poate transmite datele dvs. cu caracter personal anumitor furnizori de servicii, pentru a face CreditPrime mai receptiv la interesele consumatorilor cu preferinte similare. De exemplu, pe baza consimtamantului dvs., CreditPrime poate transmite datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi adresa dvs. de e-mail, catre Facebook.com in scopul crearii „Publicului personalizat”, care ne permite sa afisam anunturi personalizate persoanelor din listele noastre de e-mail atunci cand viziteaza Facebook.com si „Public similar”, unde sunt trimise reclame vizate persoanelor de pe Facebook.com care au caracteristici similare cu persoanele din lista noastra de audiente personalizate.

In acest context, persoanele vizate au dreptul sa refuze de indata sau sa solicite ulterior exprimarii consimtamantului pentru primirea de informari cu caracter de marketing, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin email la [email protected] sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ca datele lor personale, sa nu fie prelucrate de catre CreditPrime, in scop de reclama, marketing si publicitate si/sau desfasurarii activitatii financiare sau sa nu fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri

Pentru a va da posibilitatea de a avea acces rapid la decizia CreditPrime cu privire la modalitatea de solutionare a cererii dumneavoastra de credit, acesta utilizeaza un sistem de decizii bazat exclusiv pe prelucrare automata de date, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Astfel, prin agrearea prezentei Politici de Confidentialitate, intelegeti si sunteti de acord cu o astfel de prelucrare de date si proces decizional in solutionarea cererii dumneavoastra de credit inaintata catre CreditPrime. 

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal care poate conduce la o decizie luata exclusiv prin mijloace automatizate in legatura cu verificarea identitatii dumneavoastra si a masurilor impotriva spalarii banilor, va rugam sa consultati detaliile de mai jos:

Pentru a confirma faptul ca documentul de identitate este autentic, trebuie sa confirmam ca utilizatorul care prezinta actul de identitate este proprietarul sau autorizat.  Pentru a dovedi proprietatea, putem compara o captura in direct a utilizatorului cu fotografia de identificare pentru a confirma similitudinea faciala. Recunoasterea faciala este o modalitate de recunoastere a fetei umane cu ajutorul tehnologiei. Sistemul de recunoastere faciala folosit de CreditPrime utilizeaza biometria pentru a cartografia caracteristicile faciale dintr-o fotografie si le compara cu un rezultat cunoscut (in acest caz, fotografia de pe actul de identitate).

Sistemul de recunoastere faciala poate solicita utilizatorilor sa efectueze chiar si o secventa randomizata de actiuni în timpul procesului de verificare, pentru a preveni chiar si cele mai sofisticate încercări de spoofing (falsificare).  Verificarea noastra faciala ofera un plus de securitate in momentul inregistrarii unui utilizator nou. Verificarea, ii determina pe utilizatori sa se fotografieze in repetate randuri si sa efectueze miscari aleatorii. Aceasta/aceste fotografie/fotografii sunt ulterior utilizat/e pentru verificarea asemanarii cu imaginea fetei extrasa din documentul de identitate al utilizatorului. Aplicatia ultilizata detecteaza anumite posibile fraude/erori, astfel incat verificările faciale nu pot fi falsificate de fraudatori folosind o fotografie furata sau un document de identitate furat.

De asemenea, CreditPrime poate decide automat ca prezentati un risc de frauda de spalare de bani daca:

 • procesarea noastra dezvaluie faptul ca comportamentul dvs. este similar celui specific fraudatorilor cunoscuti sau al persoanelor implicate in actiuni de spalare a banilor; sau
 • considera ca va ascundeti cu intentie adevarata identitate.

In cazul in care identificarea dumnevoastra esueaza sau numele dvs. apare pe listele de sancțiuni internationale sau pe lista Politiei Metropolitane sau nu indepliniti criteriile CreditPrime pentru acordarea unui credit sau exista suspiciuni de comportament fraudulos, inregistrarea dvs. va fi oprită. 

Drepturile Utilizatorului/Clientului

Utilizatorii/Clientii, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind drepturile persoanei ale caror date personale sunt prelucrate, au urmatoarele drepturi: 

 • dreptul dvs. de a fi informat cu privire la identitatea si datele de contact ale CreditPrime si ale responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si conditiile in care pot fi exercitate.
 • dreptul de a solicita CreditPrime, in ceea ce priveste datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastra, accesul la acestea, printr-o solicitare, gratuita si in scris, fie la adresa noastra de corespondenta mai sus amintita, fie prin email la [email protected]
 • dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor personale sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii. In acest context, va rugam sa aveti in vedere faptul ca este posibil sa respingem solicitarile dumneavoastra in acest sens, in cazul in care acestea incalca obligatia de confidentialitatea a altora, impiedica sau in mod nerezonabil si neproportional ingreuneaza derularea contractului de credit pe care l-am incheiat cu dumneavoastra, daca solicitarile sunt nerezonabile sau repetitive sau ar necesita eforturi disproportionate. De asemenea, este posibil sa fim obligati, in baza anumitor obligatii legale, sa stergem imediat datele dvs. personale. Aceste obligatii deriva din legile impotriva spalarii banilor, legile contabile si fiscale si legile privind drepturile consumatorilor.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; In acest context, conform dispozitiilor art.22 din Regulament, aveti dreptul de a ne inainta o solicitare scrisa pe adresa Str. Av. Popișteanu, nr.54A, Clădirea 1, Etaj 2, Unitatea 2, Sector 1, București, sau [email protected] in care sa obtineti interventia umana din partea CreditPrime in solutionarea cererii dumneavoastra de credit, aveti de asemenea dreptul de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia primita din partea CreditPrime in urma procesului decizional mai sus mentionat. 
 • dreptul de a va adresa cu o plangere autoritatii de supraveghere in materia protectiei datelor cu caracter personal si dreptul de a va adresa justitiei.

Cum tratează CreditPrime solicitările dvs.?

Datorită relatiei contractuale la distanță a serviciilor noastre, este important pentru noi să continuăm să comunicăm prin același e-mail (e-mail verificat), care a fost utilizat de dvs. pentru a solicita o ofertă de preț sau un împrumut sau alte servicii conexe. E-mailul verificat este canalul nostru principal de comunicare, astfel încât să putem oferi răspunsuri rapide la întrebările și reclamațiile dvs. și, de asemenea, să nu divulgăm datele dvs. niciunei alte persoane rău intenționate. De asemenea, chiar și în situația în care alegeți să ne transmiteți o solicitare prin apel telefonic, pentru a vă răspunde vom folosi tot e-mailul dvs. verificat, având în vedere cerințele legale în materie și pentru a ne proteja interesele legitime.

La primirea solicitarii dvs. cu privire la exercitarea drepturilor dvs. în temeiul prezentei politici de confidențialitate, vă vom procesa solicitarea fără întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de maxim 30 de zile de la primirea cererii, cu excepția cazurilor în care nu vă putem identifica (fie nu procesăm datele dvs. personale, fie acestea au fost anonimizate / șterse). Perioada de 30 de zile poate fi prelungită cu încă cel mult 60 de zile dacă este necesar, luând în considerare complexitatea și numărul cererilor pe care le are subscrisa in administrare. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire în termen de maxim 30 de zile de la primirea cererii, împreună cu motivele întârzierii. În cazul în care solicitările dvs. sunt vădit nefondate sau excesive (de exemplu, repetă substanța cererilor anterioare în termen de 12 luni sau furnizează informații false sau înșelătoare), CreditPrime ar putea refuza să acționeze conform cererii explicând motivele sau percepându-vă o taxă rezonabilă luând în considerare costurile administrative de furnizare a informațiilor sau comunicării cu dumneavoastră.

În cazul în care avem îndoieli rezonabile cu privire la identitatea persoanei fizice (de asemenea, reprezentant autorizat) care face cererea, putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea unei astfel de persoane fizice și / sau pentru a preveni frauda de identitate.

Aveți dreptul să primiți gratuit o copie a datelor dvs. Pentru orice alte copii, putem percepe o taxă rezonabilă având în vedere costurilor administrative pe care le avem cu procesarea cererii dumneavoastră. Dreptul de a obține o copie nu trebuie să afecteze negativ drepturile și libertățile altora.

Acordul exprimat pentru prezenta Politica de confidentialitate

Acordul exprimat in privinta prezentei Politici de confidentialitate prin bifarea casutei in care vi se solicita explicit exprimarea acestui acord, va fi considerat aplicabil iar documentul Politica de confidentialitate va fi pe deplin aplicabil si oricaror cereri de credit si contracte de credit viitoare incheiate cu ECOFINANCE IFN S.A. implicit, prin bifarea initiala a acestei casute. In masura in care nu doriti acest lucru, va rugam sa ne transmiteti un  email in aceasta privinta la adresa [email protected].

Lege aplicabil__a_. Revizuirea Politicii de confidentialitate_

Aceasta Politica de confidentialitate este guvernata de Regulamentul UE si legile romane aplicabile. Daca vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerata ilegala, nula sau in contradictie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuita separat, astfel incat sa nu afecteze validitatea si aplicabilitatea celorlalte clauze.

CreditPrime poate revizui in orice moment aceasta Politica de confidentialitate fara a anunta in prealabil, operand modificarile direct pe acest site web. 

Pentru orice informatii despre prezenta Politica de confidentialitate ne puteti scrie la adresa [email protected] sau la adresa de corespondenta CreditPrime mai sus mentionata.

Aplică acum și primești banii în cel mai scurt timp posibil

Aprobăm cererea în maxim 2 minute.

E frumos să sharuiești cu prietenii